Čtenářský deník

Největší databáze referátů literárních děl, spisovatelů, básníků i literárních postav české i světové literatury.

Aktuality

16. 6. 2012 – Byl zprovozněn čtenářský deník.

Nejnovější referáty

Jeden den Ivana Děnisoviče

(Solženicyn Alexandr)

Novela je popisem jednoho obyčejného dne v Gulagu na Sibiři v 50. letech 20. století i vyprávěním životního příběhu vězně Ivana Děnisoviče Šuchova. Popisuje životní podmínky v táboře, zimu, nedostatečné jídlo, vztahy s dozorci i spolubydlícími, opakované trestání z malicherných příčin a těžkou fyzickou práci vězňů.

Světová literatura 20. století

-sovětská vláda v čele s Leninem

1918 ? Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFSR)

1939-1945 ? druhá světová válka

1918-1922 ? občanská válka

-v době této války většina spisovatelů, umělců a vědců emigrovala

1922 ? vznik Sovětského svazu (SSSR)

1924 ? nástup Stalina

1941 ? Německo porušilo smlouvu o neútočení a napadlo Rusko a vypukla Velká vlastenecká válka a nakonec Německo porazili a nastal komunismus

-po 2.světové válce je SSSR jednou ze stran tzv. Studené války

1961 ? 1. člověk ve vesmíru (Jurij Gagarin)

1969 ? Apollo 11 s 1. Člověkem na měsíci, Neilem Armstrongem

1991 ? SSSR neexistuje a RSFSR je přejmenována na Ruskou federaci

Literatura 2. pol. 20. století

Odraz války (protest proti její krutosti), angažovaná próza (opak válečné dehumanizace, nespokojenost s nedostatky doby), neorealismus (optimistický pohled), beatnická generace, angličtí rozhněvaní muži, experimentální próza, absurdní lit., ?nový román?, magický realismus (návrat ke starým mýtům a legendám), vědeckofantastická lit. (katastrofická vize, fikce), postmodernismus (reakce na modernismus, míšení žánrů, komplikovaná kompozice, prolínání dějových a čas. rovin)

Alexandr Isajevič Solženicyn (1918-2008)

-ruský spisovatel, publicista a politický činitel

-po začátku 2.světové války se dobrovolně přihlásil do armády a poté odešel bojovat na frontu (byl důstojníkem dělostřelectva Rudé armády) a byl dvakrát vyznamenán za statečnost

-za kritiku Stalina v dopise svému příteli byl zatčen a odeslán do trestného tábora a v různých táborech pak strávil celkem 8 let

-propuštěn 1953 a 1953-56 byl ve vyhnanství v Kazachstánu, pak se vrátil a pracoval v Rusku jako učitel

-1968 vyloučen ze Svazu spisovatelů

-1970 navržen na Nobelovu cenu za literaturu

-poté co vyšlo jeho dílo Souostroví GULAG, byl zbaven občanství a vypovězen ze země, odjel nejdřív do Německa a pak se usadil v USA

-1983 dostal Templetonovu cenu a do Ruska se vrátil v 1994 a 1997 zvolen žádným členem Ruské akademie věd

-zemřel 2008 v Moskvě na srdeční infarkt

-psal o druhé světové válce, věznění v Gulagu a následném pobytu ve vyhnanství

Díla

-Jeden den Ivana Děnisoviče

-V kruhu prvním

-Rakovina

-Trkalo se tele s dubem

-Případ pro stanici Krečetovka

-Rudé kolo

-Souostroví GULAG I-III

Rozbor

Místo a čas: 50. léta v pracovním táboře gulag na Sibiři

Forma: próza

Žánr: autobiografická novela

Jazyk: spisovný, v přímé řeči vulgarismy, krátké jednoduché věty

Vypravěč: psáno v er-formě

Hlavní myšlenka: Autor ukazuje, jak vězení může změnit charaktery lidí. Někteří spoluvězni si dosud uchovali hrdost a lidskou tvář (žijí podle pravidel civilizace). Jiní se v zoufalství schylují k ponižujícímu chování (vylizují misky po jídle nebo chodí udávat).

-původní název Jeden den jednoho mukla ? a byla politicky ostřejší

-autor za tuto knihu dostal Nobelovu cenu v 1970

Hlavní postavy

Ivan Děnisovič Šuchov ? trestanec číslo Šč 854 ze 104. party, naučil se radovat z maličkostí, jeho postava byla vytvořena podle vojína Šuchova, který s autorem bojoval za války, ale ve vězení nikdy nebyl

-všechny ostatní postavy jsou vzaty ze života v táboře i s jejich skutečnými životopisy:

Parťák Ťurin ? předák, živitel party, na němž záleží příděl potravy i to, jakou práci bude parta vykonávat a všichni vězni si ho váží

Lotyš Kilgas ? oblíbený v celé partě kvůli jeho nezdolnému smyslu pro humor

Gopčik ? nedospělý chlapec, který Šuchovovi připomíná zemřelého syna

Seňka Klevšin ? hluchý stařec

Kapitán Bujnovskij ? intelektuál

Moskvan César Markovič ? dobře zásoben balíčky z domova a není lakomý

Feťukov ? ztratil svou hrdost, žebrá u ostatních a neustále si jenom stežuje